Nieuws

Stigmatisering

Photo by Christian Spies on Unsplash

Stigmatisering, wat is dit nou eigenlijk? Volgens het woordenboek betekent stigmatiseren ‘brandmerken’. Iemand ten onrechte een slechte reputatie bezorgen. Als we het hebben over stigmatisering bij psychische problematiek, houdt dit in dat je een vooroordeel hebt over iemand met een psychische aandoening.

Er bestaan in de samenleving veel vooroordelen over psychische aandoeningen, er wordt bij voorhand al meteen een etiket geplakt op een persoon die niet positief is. Deze mensen die een psychische aandoening hebben, worden door stigmatisering uitgesloten van de samenleving, omdat zij afwijkende eigenschappen of gedragingen hebben dan de ‘normale’ samenleving.

Zo is uit onderzoek van de Goei, Plooy & van Weeghel (2005) gebleken dat door stigmatisering mensen met een psychische aandoening het nog moeilijker hebben. Dit komt doordat zij door deze stigma’s moeilijker werk kunnen vinden, minder snel relaties kunnen aangaan waardoor de kans op sociale isolatie wordt verhoogd en er kan een terugval plaatsvinden. Dit is nog maar een kleine greep uit de gevolgen die stigmatisering teweeg brengt.

De terugkeer naar de samenleving wordt hierdoor bemoeilijkt of komt bij enkele helemaal niet meer tot stand en verhoogt ook de psychische problematiek.

Dat stigmatisering een negatief effect heeft op het welzijn van iemand met een psychische aandoening, is duidelijk. Maar hoe kunnen we stigmatisering tegengaan?

Om in iemand zijn leefwereld terecht te komen, is het van belang om zijn verhaal aan te horen. Hierdoor zul je beter begrijpen waar sommige gedragingen vandaan komen. Daarnaast is het ook belangrijk om kennis te hebben over psychische problematiek, zo leer je symptomen herkennen. Kortom; sta open om in gesprek te gaan, wees respectvol en vergaar kennis.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *