Nieuws

Deskundigheidsbevordering voor het omgaan met gedragsproblematiek

08dec2016

Van 13.30 uur tot 16 uur

Besloten College voor Forte Welzijn
Tijdens deze training worden vrijwlligers getraind hoe om te gaan met gedragsproblematiek. Er zal informatie verstrekt worden over psychische problematiek die hierin een rol kan spelen. Verbale en non-verbale communicatie zal interactief behandeld worden en aan de hand daarvan wordt er uitgelegd hoe de-escalerend werken ingezet kan worden. Een ervaringsdeskundige zal de andere kant van gedragsproblematiek belichten. De deelnemers aan de training zullen door de verschillende invalshoeken handvatten aangereikt krijgen die gelijk in de praktijk ingezet kunnen worden.