Nieuws

Training: Gedragsproblematiek

09jan2018

Van 19.30 uur tot 21.30 uur

bij Geniet in de Weerd

Groep: besloten voor vrijwilligerscentrale

Informatie:
Tijdens deze training worden vrijwilligers getraind hoe om te gaan met gedragsproblematiek.
Er zal informatie verstrekt worden over psychische problematiek die hierin een rol kan spelen.
Verbale en non-verbale communicatie zal interactief behandeld worden en aan de hand daarvan wordt er uitgelegd hoe de-escalerend werken ingezet kan worden.
Een ervaringsdeskundige zal de andere kant van gedragsproblematiek belichten.
De deelnemers aan de training zullen door de verschillende invalshoeken handvatten aangereikt krijgen die gelijk in de praktijk ingezet kunnen worden.