Nieuws

Training omgaan met gedragsproblemen

23feb2017

Van 9 uur tot 11 uur

Tijdens deze training worden vrijwilligers getraind hoe om te gaan met gedragsproblematiek.
Er zal informatie verstrekt worden over psychische problematiek die hierin een rol kan spelen.
Verbale en non-verbale communicatie zal interactief behandeld worden en aan de hand daarvan wordt er uitgelegd hoe de-escalerend werken ingezet kan worden.
Een ervaringsdeskundige zal de andere kant van gedragsproblematiek belichten.
De deelnemers aan de training zullen door de verschillende invalshoeken handvatten aangereikt krijgen die gelijk in de praktijk ingezet kunnen worden.